Altheya is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Altheya respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In dit privacy statement informeren we je over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens hierover.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Altheya verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep
 • Bij ons gevolgde consulten.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een boekingsformulier in te vullen op uitnodiging van Altheya.
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.
 • Het plaatsen van ervaringen/foto’s van cliënten op onze website en mailings. Dit gebeurt alleen met goedkeuring van de desbetreffende persoon. De ervaring van de persoon kan op verzoek direct verwijderd worden van de website.

Waarom we gegevens nodig hebben

Altheya verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van een digitaal product.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Altheya zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Altheya deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Altheya blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Altheya gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Altheya gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@altheya.nl. Altheya zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

IP adressen

De webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer nodig. Je kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Beveiliging

Altheya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@altheya.nl

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@altheya.nl


Contactgegevens Altheya

Telefoon: 0644096337

Mailadres: info@altheya.nl

Praktijkadres: Batavenpoort 39