Boeken en kaarten

Odilia Ik Ben, Ik Ben Odilia, met vallen en opstaan 2019

€ 10,00 Ebook, € 22,50 Achterkant: In dit boek laat Odilia alles van haarzelf zien. Hiermee is het een unieke en openhartige beschrijving van haar ontwikkeling als mens, priesteres, moeder, partner en vriendin. Als mens maakt Odilia een bijzondere ontwikkeling door. Menswording is een proces van fysieke, mentale, emotionele en spirituele ontwikkeling. Veelal vinden deze ontwikkelingen volgtijdelijk plaats. Echter Odilia lijkt spiritueel gezien al eerder volwassen, nog voordat er sprake is van fysieke volwassenheid. Odilia beschrijft op een levendige en meeslepende wijze het proces hoe ze als mens geworden is zoals ze nu is. Hiermee is het boek een ode aan het leven geworden.
Naar de winkel

Liefde, Licht, Leven 2021

€ 14,95 Korte teksten rechtstreeks uit het leven gegrepen. Liefde, licht, leven dat is waar de teksten over gaan. In feite lees je op velerlei verschillende manieren over het zoeken naar en vinden van liefde, licht en leven in deze driedimensionale aardse wereld. En omdat woorden ook nogal hun beperkingen hebben, heb ik gezocht naar een manier van schrijven die veel ruimte laat tussen de woorden en de zinnen. Ruimte voor meerdere dimensies. Ruimte voor betekenis.
Naar de winkel

Verhalende gedichten, verdichte verhalen 2006

€ 9,00 Gouden momenten uit het dagboek van een moeder: Dit boekje vertelt in anekdotes mijn ervaringen met mijn kinderen, twee zoons, tussen 0 en 7 jaar. Het zijn parels of zoals in de titel staat ‘gouden momenten’, ze laten mij zien als moeder en ze laten twee heel verschillende mensenkinderen zien in de meest kwetsbare tijd van hun leven. Het zijn doorzichten, het is leven in haar pure vorm.
Naar de winkel

Kaarten

Het zijn dubbele kaarten. Foto’s van het dak van de wereld, tekst van mezelf.

€ 1,00 per kaart exclusief verzendkosten