Totstandkoming

Wij besteden grote zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van https://altheya.nl/.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze websites. De informatie op deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijde ook een arts als er zich problemen voordoen met je gezondheid.

Bespreek, in geval van ziekte, acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met je behandelend arts.

Odilia van Doorn of Altheya kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op deze site beschreven of via opnames getoonde aanvullende mogelijkheden of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Links

Het is mogelijk dat via de website https://altheya.nl/ toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op https://altheya.nl/ waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan https://altheya.nl/ of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.